Βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Αχαρνών

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» του Δήμου Αχαρνών ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων
για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, με μέγιστη διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών στους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα:

Έξι (6) άτομα ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Η ηλικία των υποψηφίων ορίζεται από 18 έως 65 ετών.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 11/04/2016 ΕΩΣ 18/04/2016, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, Αγ. Τριάδος 39, Αχαρναί μεταξύ των ωρών 10:00 π.μ. έως 14:00. Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην Διαύγεια, στο κατάστημα του Ν.Π. και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Προκήρυξη

Αναδημοσίεση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.