ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Η εταιρία ARCTIUM, με δυναμική παρουσία στο χώρο της εμπορίας ειδών Υγιεινής Διατροφής  την τελευταία 20ετία, ζητά
ΑΜΕΣΑ ανεξάρτητους συνεργάτες για: 

A. Πωλήσεις (Χονδρική – Λιανική)
B. Οργάνωση και ανάπτυξη ομάδων πωλητών 
Υπάρχει η δυνατότητα  Μερικής ή  Πλήρους  απασχόλησης  κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου.
Επιθυμητά προσόντα:
• Επιμονή και υπομονή για την επίτευξη στόχων
• Να έχετε φιλοδοξία για καριέρα στον χώρο 
• Να χαρακτηρίζεστε από υπευθυνότητα
• Να είστε οργανωτικοί
Στείλτε εδώ το βιογραφικό σας  arctium@hol.gr  ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ 213 027 6214

E-mail: arctium@hol.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2130276214
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Συνεργασία
Από το Blogger.