Θέσεις για βρεφονηπιοκομους στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά, προκειμένου να προσλάβει δέκα (10) άτομα, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας (2)
μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών- εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών, ύστερα από την με αριθμ. 122/10-03-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 23569/8813/31-03-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών (από 12-04-2016 έως και 18-04-2016).

Προκήρυξη

Αναδημοσίεση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.