Προσωπικό Ασφαλείας (security)-Σχηματάρι

Η εταιρία OCEANIC SECURITY A.E . επιθυμεί να στελεχώσει με προσωπικό ασφαλείας (φύλακες) το εργοστάσιο της Coca-Cola 3E στο
Σχηματάρι Βοιωτίας. Το ωράριο της απασχόλησης θα περιλαμβάνει τις βάρδιες: Σάββατο-Κυριακή14:00-18:00 και Πέμπτη-Παρασκευή 06:00-14:00. Απαραίτητη προϋπόθεση: άδεια εργασίας security. Επικοινωνήστε στο τηλ.6987851764 ή αποστείλετε βιογραφικό στο email koliatou_oceanic@hotmail.com
E-mail: koliatou_oceanic@hotmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 6987851764
Fax:
web site: http://www.oceanicsecurity.gr/
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Μερική
Από το Blogger.