Α' Μάγειρας στη Ζάκυνθο

Η ACCH hotel management ζητά για συνεργαζόμενο ξενοδοχειο στη Ζάκυνθο, Α' Μάγειρα.


Παρέχονται: διαμονή, διατροφή, προοπτικές πολυ καλές.

Αποστολή Βιογραφικού
Από το Blogger.