ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Η' ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

E-mail: lifetimehealthcare@yahoo.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310467408
Fax: 2310467408
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Μερική

Από το Blogger.