Υπάλληλος Αποθήκης στη Θεσσαλονίκη

ZHTEITAI από εταιρία accessories Υπάλληλος Αποθήκης για την τήρηση και ταξινόμηση των εμπορευμάτων, την εκτέλεση
παραγγελιών και εργασίες για την ομαλή λειτουργία της. Απαιτείται: πτυχίο, Αγγλικά, Η/Υ. 

Αποστολή Βιογραφικού
Από το Blogger.