ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Μεταφορική Εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει έμπειρο Οδηγό Φορτηγού Συρόμενου Ψυγείου, με δίπλωμα Ε' Κατηγορίας & Π.Ε.Ι.Για διανομή
σε σούπερ-μάρκετ σε θεσσαλονίκη ,όμορους νομούς και θεσσαλία Θράκη.

Κύρια αρμοδιότητα

Μεταφορές - διανομές σε Super Market.Κριτήριο πρόσληψης η απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.
Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως και τα  τηλέφωνα επικοινωνίας.

Απαραίτητα Προσόντα

Δίπλωμα Ε' Κατηγορίας & Π.Ε.Ι.
Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογο φορτηγό
Επαγγελματισμός

Αποστολή Βιογραφικού
Από το Blogger.