Προσωπικό Ασφαλείας (Φύλακες & Χειριστές ΚΛΣ)

Εταιρεία Security προσλαμβάνει άμεσα Προσωπικό Ασφαλείας (Φύλακες & Χειριστές ΚΛΣ). Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 


Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητη η κατοχή αδείας προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. σε ισχύ
Προτιμώνται συνεργάτες με διάθεση για εργασία και όραμα για εξέλιξη
Παροχές

Mισθός
Aσφάλιση (και ιδιωτική)

Αποστολή Βιογραφικού
Από το Blogger.